iMovie - Zanim zaczniesz

background image

Zanim zaczniesz

Warto wydrukować ten dokument lub pozostawić go otwartego podczas pracy. Nie
musisz oczywiście przejść przez cały ten poradnik za jednym razem. Możesz pominąć
części, których nie chcesz dziś poznawać, koncentrując się tylko na tych fragmentach,
których najbardziej chcesz się nauczyć.

Wiele zadań opisanych w tym poradniku i w pomocy iMovie wymaga wybierania
poleceń z menu. Opis wyboru polecenia z menu wygląda tak:

Wybierz z menu Zmiany

> Kopiuj.

Pierwsze słowo po

Wybierz z menu

to nazwa widoczna w pasku menu iMovie. Kolejne

słowo (lub słowa) wskazują, którą pozycję z menu należy wybrać.