iMovie - Lär dig iMovie

background image

Lär dig iMovie

Importera video från de senaste videoenheterna och gräv
fram de där gamla digitalvideobanden ur skokartongen.
Med iMovie kan du importera, ordna och redigera
videomaterialet och ge minnena liv igen.

I den här kursen lär du dig att föra över video till iMovie, ordna händelsebiblioteket och
spela upp eller skumma genom video. Du kommer också att leta reda på och markera
dina favoritavsnitt så att du sedan snabbt kan komma åt favoritögonblicken, och även
markera de delar du vill radera. Du lär dig putsa och beskära video och skapa ett
videobildspel med titlar, övergångar, bilder och musik som du sedan kan dela med
släkt och vänner via webben, iPod eller HDTV (High Definition Television) via Apple TV.