iMovie - Identifiera vilken kameratyp du har och importera video

background image

Identifiera vilken kameratyp du har och importera video

Du kan importera video till iMovie på flera olika sätt. Följ de anvisningar som passar
den videoenhet du har och gå sedan vidare till ”Steg 2: Ordna videobiblioteket och visa
videon” på sidan 19.

Â

Om du har en videokamera med DVD-skiva, hårddisk eller flashminne går du till
sidan 10.

Â

Om videomaterialet finns på band i en digitalvideokamera med FireWire går du till
sidan 13.

Â

Om du har video i iPhoto-biblioteket går du till sidan 15.

Â

Om du vill spela in video direkt till iMovie går du till sidan 16.

Â

Om videomaterialet finns i ett iMovie-projekt eller någon annanstans på en hårddisk
går du till sidan 17.

Visa en lista över

alla projekt

i projektbiblioteket.

Importera och redigera

med hjälp av knapparna

i verktygsfältet i iMovie.

Visa en lista över alla händelser

i händelsebiblioteket.

Bläddra bland
källvideomaterialet.

Sätt samman projektet.

Visa video i det här
visningsfönstret.

background image

10

Kapitel

2

Lär dig iMovie

Videokamera med DVD-skiva, hårddisk eller flashminne

De här enheterna ansluts till datorn med hjälp av en USB-kabel. De kallas för RAD
(Random Access Devices) eftersom du kan välja och importera enskilda videoklipp
istället för att behöva importera allt videomaterial samtidigt som det visas, som med
en vanlig videokamera med band.

Obs!

En Intel-processor krävs för AVCHD-videostöd. Mer information om AVCHD-

videokameror finns på www.apple.com/se/ilife/systemrequirements.html.

Så här importerar du video från en RAD-enhet:

1

Ställ enheten i PC- eller datorläge och anslut den sedan till datorn med hjälp av en
USB-kabel. (I dokumentationen som följde med enheten finns anvisningar om hur du
ansluter den till datorn.)

Bilden nedan visar hur du ansluter en videokamera till en iMac med en USB-kabel.

När videokameran är ansluten öppnas importfönstret. I importfönstret visas alla klipp
som finns på enheten.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format,
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme.
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

När enheten är korrekt
ansluten öppnas
importfönstret.

background image

Kapitel

2

Lär dig iMovie

11

Obs!

Om du använder en DVD-videokamera kan DVD-spelare öppnas när du ansluter

den till datorn. Om det händer stänger du helt enkelt DVD-spelare.

2

Vill du importera alla klipp klickar du på Importera alla.

3

Välj hårddisken du vill spara den importerade videon till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till
datorn med en FireWire-kabel. En timme standarddefinitionsvideo från mini-
digitalvideokameror tar upp ungefär 13 GB lagringsutrymme och en timme HD-video
tar upp ungefär 40 GB, så kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på den
hårddisk du väljer. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom
parentes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

4

Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

 Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du ”Lägg till

i befintlig händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

 Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den i fältet ”Skapa ny händelse”

(t.ex. ”Födelsedag”). Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats
in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

5

Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn
”Importera 1080i-video som”.

6

Klicka på OK.

Det kan ta från några minuter till mer än en timme för iMovie att importera
videomaterialet och skapa miniatyrbilder för varje klipp, beroende på hur många
minuter video du har. Förloppsstaplarna i importfönstret visar vilket klipp som
importeras för tillfället och hur snabbt importen fortlöper.

background image

12

Kapitel 2

Lär dig iMovie

7

När importen är klar stänger du av videokameran och kopplar loss den från datorn.

Välja vad som ska importeras från en RAD-enhet

Om du inte vill importera allt innehåll från en enhet kan du välja att importera endast
några videoklipp. Med hjälp av uppspelningsreglagen nedanför visningsfönstret i
importfönstret kan du granska klippen och bestämma vilka du vill importera. För den
här övningen är det bra om du importerar minst tio till femton minuter video att
arbeta med.

När du anslutit enheten till datorn efter vad som beskrivs ovan gör du något
av följande.

Så här importerar du de flesta av videoklippen:

1

Ställ reglaget till vänster i importfönstret på Manuellt.

2

Avmarkera kryssrutorna under de klipp du inte vill importera.

3

Klicka på Importera markerade.

4

Fortsätt med steg 3 till 6 med början på sidan 11.

Så här importerar du bara några av videoklippen:

1

Ställ reglaget till vänster i importfönstret på Manuellt.

2

Klicka på Avmarkera alla.

3

Markera kryssrutorna under de klipp du vill importera.

4

Klicka på Importera markerade.

5

Fortsätt med steg 3 till 6 med början på sidan 11.

När videon har importerats klart klickar du på knappen Mata ut bredvid popupmenyn
Kamera. Sedan slår du av videokameran och kopplar loss den från datorn.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

13

FireWire-utrustade digitalvideokameror

Om du har en digitalvideokamera eller HDV-kamera med mini-DV-band och som
ansluts till datorn med en FireWire-kabel, importerar du videon medan bandet
spelas igenom.

Så här importerar du video från en videokamera med en FireWire-anslutning:

1

Ställ in videokameran på VTR-läge (Video Tape Recorder, på en del videokameror heter
det ”Play” eller ”VCR”) och slå på den, om den inte slås på automatiskt.

2

Anslut videokameran till datorn med en FireWire-kabel.

Bilden nedan visar hur du ansluter en videokamera till en iMac med en FireWire-kabel.

När kameran är korrekt ansluten öppnas importfönstret.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format,
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme.
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

3

Reglaget på vänster sida av fönstret måste vara inställt på Automatiskt.

4

Klicka på Importera.

När enheten är korrekt
ansluten öppnas
importfönstret.

background image

14

Kapitel 2

Lär dig iMovie

5

Välj hårddisken du vill spara den importerade videon till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till
datorn med en FireWire-kabel. En timme standarddefinitionsvideo från mini-
digitalvideokameror tar upp ungefär 13 GB lagringsutrymme och en timme HD-video
tar upp ungefär 40 GB, så kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på den
hårddisk du väljer. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom
parentes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

6

Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

 Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du ”Lägg till

i befintlig händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

 Vill du skapa en ny händelse anger du ett namn för den i fältet ”Skapa ny händelse”

(t.ex. ”Födelsedag”). Om du vill skapa en ny händelse för varje dag som video spelats
in markerar du ”Dela upp dagar i nya händelser”.

7

Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn
”Importera 1080i-video som”.

8

Klicka på OK.

Bandet i videokameran spolas automatiskt tillbaka till början, allt videomaterial på
bandet importeras och sedan spolas bandet tillbaka igen.

Bandet spelas upp medan det importeras. Du kan titta på videon medan den spelas
upp (ljudet spelas endast upp via videokameran) eller lämna datorn och låta importen
fortsätta medan du gör något annat. Det kan ta längre tid att importera en video än
det tar att titta på den. Efter importen genererar iMovie miniatyrbilder för varje
videoklipp. Det kan ta några minuter.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

15

9

När importen är klar kan du stänga av videokameran och koppla loss den från datorn.

Video i iPhoto-biblioteket

Videomaterial du fört över till iPhoto-biblioteket från en digitalkamera eller
kameratelefon blir automatiskt tillgängligt när du öppnar iMovie. Välj iPhoto-videor
i händelsebiblioteket och markera sedan en händelse. (Vill du få mer information om
hur du lägger till video i iPhoto-biblioteket öppnar du iPhoto och läser i iPhoto Hjälp.)

Obs! Endast videoformat som är kompatibla med iMovie kommer att visas
i händelsebiblioteket.

Välja vad som ska importeras från en FireWire-videokamera

Om du inte vill importera allt innehåll från ett band kan du välja att importera endast
delar av materialet. För den här kursen är det bra om du importerar minst tio till
femton minuter video att arbeta med.

När du anslutit videokameran till datorn efter vad som beskrivs ovan gör du något
av följande.

Så här importerar du endast delar av videomaterialet:

1

Ställ reglaget till vänster i importfönstret på Manuellt.

2

Med uppspelningsreglagen i importfönstret kan du spola tillbaka, spola framåt och
gå igenom bandet.

När du har gått igenom videomaterialet spolar du tillbaka bandet till några
sekunder före den punkt där du vill börja importen.

3

Klicka på importera och fortsätt med steg 5 till 8 med början på sidan 14.

Videon börjar importeras från den punkt du valt.

4

Klicka på Stopp när du vill stoppa importen. Varje gång du stoppar importen
genererar iMovie miniatyrbilder av det importerade videomaterialet, vilket tar
några minuter.

5

Vill du importera ytterligare video upprepar du steg 2 till 4 ovan.

6

När importen är klar kan du stänga av videokameran och koppla loss den
från datorn.

background image

16

Kapitel 2

Lär dig iMovie

Spela in video direkt till iMovie

Om du har en Mac med inbyggd iSight-kamera, eller om du ansluter en iSight-kamera
eller annan kompatibel webbkamera eller videokamera med en FireWire-kabel, kan du
spela in video direkt till iMovie och arbeta med materialet.

Så här spelar du in direkt till iMovie:

1

Anslut iSight-kameran om den inte är inbyggd (eller en annan webbkamera eller
videokamera med FireWire.)

2

Öppna importfönstret genom att klicka på Importknappen.

3

Om du har flera enheter anslutna till datorn väljer du kameran du vill använda från
popupmenyn Kamera.

4

Klicka på Samla in.

5

Välj hårddisken du vill spara den inspelade videon på från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till
datorn med en FireWire-kabel. En timme video kan ta upp flera GB utrymme på datorn,
så se till att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken du väljer. Hur mycket
utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parentes bredvid hårddiskens
namn i popupmenyn.

6

Välj hur du vill ordna det inspelade videomaterialet i händelsebiblioteket:

 Vill du skapa en ny händelse med det inspelade videomaterialet anger du ett namn

för den i fältet ”Skapa ny händelse” (t.ex. ”Födelsedag”).

 Vill du lägga till det inspelade videomaterialet i en befintlig händelse väljer du ”Lägg

till i befintlig händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

7

När du vill börja spela in klickar du på OK. iMovie börjar spela in direkt.

8

Du kan när som helst avbryta inspelningen genom att klicka på Stopp.

Du kan starta och stoppa inspelningen så ofta du vill. Varje gång du stoppar
inspelningen genererar iMovie miniatyrbilder för det insamlade materialet, vilket tar ett
litet tag. Varje gång du startar inspelningen igen kan du skapa en ny händelse eller
klicka på OK om du vill lägga till det nya videomaterialet i samma händelse.

9

När du vill är klar med inspelningen klickar du på Klar.

Importknappen

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

17

iMovie HD-projekt eller andra filmfiler på hårddisken

Du kan importera video du redan sparat på datorns hårddisk eller på en extern
hårddisk som stöds och som du anslutit till datorn med en FireWire-kabel.

Så här importerar du video från en hårddisk:

1

Välj Arkiv > Importera filmer och leta reda på projektet i importfönstret.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format,
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme.
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

2

Välj den hårddisk du vill spara inspelningen till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till
datorn med en FireWire-kabel. En timme video kan ta upp flera GB utrymme på datorn,
så se till att du har tillräckligt med utrymme på hårddisken du väljer. Hur mycket
utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom parentes bredvid hårddiskens
namn i popupmenyn.

3

Välj hur du vill ordna det importerade videomaterialet i händelsebiblioteket:

 Vill du skapa en ny händelse med det importerade videomaterialet anger du ett

namn för den i fältet Händelsenamn t.ex. ”Födelsedag”).

 Vill du lägga till den importerade videon i en befintlig händelse väljer du ”Befintlig

händelse” och väljer sedan ett händelsenamn från popupmenyn.

4

Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn
”Importera 1080i-video som”.

5

Välj vad du vill göra med originalfilerna:

 Vill du radera originalfilerna när du kopierat in dem till iMovie väljer du ”Flytta filer”.
 Vill du behålla originalfilerna även efter det att du kopierat in dem till iMovie väljer

du ”Kopiera filer”.

background image

18

Kapitel 2

Lär dig iMovie

6

Klicka på Importera.

Du kan också importera video från ett projekt du skapat i iMovie HD. När du
importerar från ett iMovie HD-projekt importeras endast det videomaterial som
importerats till projektet från videokameran till iMovie. Inget av det videomaterial
du dragit till projektet från Finder importeras. Klippen i klippvisningsfönstret läggs till
i videobiblioteket och grupperas som en händelse medan klippen i tidslinjen placeras
i ett nytt iMovie-projekt. Alla övergångar ersätts med upplösningar. Inga titlar,
effekter, musik, ljudeffekter eller bilder importeras till iMovie. Alla kapitelmarkör
försvinner också.

Så här importerar du ett tidigare iMovie-projekt:

1

Välj Arkiv > Importera iMovie HD-projekt och leta reda på projektet i dialogrutan
Importera.

Om du importerar HD-video öppnas fönstret 1080i HD-importinställning. Om du inte
importerar video i 1080i-format klickar du bara på OK. Om du importerar 1080i-format,
eller om du kommer att göra det senare, väljer du den storlek du vill att iMovie ska
använda vid import av video. Videostorleken Stor rekommenderas för de flesta vanliga
användningsområden (inklusive visning på Apple TV) eftersom det sparar
hårddiskutrymme och kan spelas upp jämnare på en del datorer. Om din videokamera
däremot spelar in i äkta HD-video med 1920 x 1080 bildpunkter, och videon är avsedd
för TV-sändning eller du tänker exportera den till Final Cut Pro, väljer du storleken Full
som bättre bevarar originalkvaliteten i videon men använder mer hårddiskutrymme.
(Sök efter 1080i i iMovie Hjälp om du vill veta mer om detta.)

Normalt finns iMovie-projekt i mappen Filmer.

2

Välj den hårddisk du vill spara projektet till från popupmenyn Spara till.

Du kan spara material på valfri extern hårddisk som stöds och som är ansluten till
datorn med en FireWire-kabel. En timme standarddefinitionsvideo från mini-
digitalvideokameror tar upp ungefär 13 GB lagringsutrymme och en timme HD-video
tar upp ungefär 40 GB, så kontrollera att det finns tillräckligt med utrymme på den
hårddisk du väljer. Hur mycket utrymme som finns ledigt på en hårddisk visas inom
parentes bredvid hårddiskens namn i popupmenyn.

3

Om du importerar video i formatet 1080i väljer du en storlek från popupmenyn.

Video med stora storlekar har tillräckligt hög kvalitet för att visas på en HDTV (High
Definition Television) och för de flesta andra användningsområden. Om du tänker
exportera filmen till Final Cut Pro eller om du av någon anledning vill behålla
videofilens ursprungliga storlek bör du dock välja ”Full - 1920 x 1080” från popupmenyn
”Importera 1080i-video som”.

4

Klicka på Importera.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

19