iMovie - Ordna (filtrera) video

background image

Ordna (filtrera) video

Nu när du har markerat videomaterial kan du enkelt filtrera källbiblioteket så att endast
de bästa eller de sämsta delarna visas.

Så här filtrerar du videokällbiblioteket efter klipp som är bokmärkta eller kasserade:

m

Välj ett av följande alternativ från popupmenyn Visa under händelsebiblioteket.

 Endast bokmärken: Visar endast video du bokmärkt.
 Bokmärken och omarkerade: Visar all video du bokmärkt eller inte markerat alls.

(Det här är den förvalda vyn.)

 Alla klipp: Visar alla klipp i den markerade händelsen.
 Endast kasserade: Visar endast de klipp du markerat för borttagning.

Om du väljer Endast kasserade kan du förhandsvisa klipp du har kasserat innan du
raderar dem.

En grön list anger att
intervallet är bokmärkt.

En röd list anger att
intervallet är markerat för
borttagning (kasserat).

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

27

Så här raderar du kasserade klipp:

1

Välj Innehåll > Endast kasserade eller välj Endast kasserade från popupmenyn Visa.

2

Klicka på ”Flytta till papperskorgen” i det övre högra hörnet ovanför de kasserade
klippen.

Om du vill kunna utnyttja det hårddiskutrymme som tas upp av det videomaterial du
raderar måste du tömma datorn papperskorg.

Så här gör du det möjligt att använda hårddiskutrymme som blivit ledigt:

m

Aktivera Finder genom att klicka på skrivbordet. Välj sedan Finder >
Töm papperskorgen.

Vyn Bokmärken och omarkerade

När du arbetar i iMovie kan det vara enklare att visa endast video du bokmärkt eller
inte markerat alls. Det gör du genom att återgå till standardvyn.

I den här vyn visas inte video du markerat för borttagning. Vill du visa video du
markerat för borttagning igen väljer du Kasserade från popupmenyn Visa.

Du återställer den förvalda vyn (Bokmärken och omarkerade) genom att göra något
av följande:

m

Trycka på kommando (x)-L.

m

Välja ”Bokmärken och omarkerade” från popupmenyn Visa.

m

Välja Innehåll > Bokmärken och omarkerade.

m

Om du befinner dig i vyn Endast kasserade klickar du på Göm kasserat i övre högra
hörnet av händelsebläddraren.