iMovie - Visa källvideomaterialet

background image

Visa källvideomaterialet

Markera namnet på en händelse du skapat i händelsebiblioteket och titta på de
videosegment den innehåller. Video i händelsen kallas källvideo eftersom den alltid
förblir exakt som du importerade den och inte ändras när du redigerar i iMovie.
Den fungerar som en källa för video som du kan använda när du skapar filmer.

Videoklipp visas

som ”filmremsor”

i källvideobiblioteket.

Händelsenamn listas
i händelsebiblioteket
efter dag.

Ordna händelser efter hårddisk.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

21

Lägg märke till att du kan ”se in i” videon genom titta på bilder vid olika tidpunkter,
som om du tittade på en filmremsa på ett ljusbord. Alla ”filmremsor” representerar ett
videoklipp, eller ett videosegment, som börjar när kameran började spela in och slutar
när kameran slutade spela in. Normalt innehåller varje händelse flera videoklipp – ett
för varje gång du startade och stoppade kameran medan du spelade in händelsen.

Som standard visar iMovie en bild från var femte sekund i ett videoklipp. Du kan ändra
den här inställningen så att filmremsorna ”rullas ut” (utökas) eller ”rullas upp” (dras
ihop) beroende på hur du arbetar. Längden på ett klipp visas på dess vänstra sida när
du vilar pekaren ovanpå den.

Så här utökar eller drar du ihop filmremsor:
 Dra klippminiatyrreglaget åt höger om du vill minska antalet bilder som visas för

varje klipp så att filmremsorna blir kortare.

 Dra klippminiatyrreglaget åt vänster om du vill öka antalet bilder som visas för varje

klipp så att filmremsorna blir längre.

Videomaterialet påverkas inte på något sätt när du utökar eller drar ihop filmremsor
med hjälp det här reglaget. Det är bara den vy du arbetar med som påverkas.

En serie miniatyrbilder som
visas som en ”filmremsa”
motsvarar ett videoklipp.

En miniatyrbild motsvarar en
videobildruta i ett klipp.

Ojämna kanter anger att klippet
är en fortsättning från raden
nedan, eller från raden ovan.

Flera olika klipp, varje klipp
visar flera miniatyrbilder

background image

22

Kapitel 2

Lär dig iMovie

Spela upp en video

När du för pekaren över en filmremsa märker du att bilderna i filmremsan och även de
större bilderna i visningsfönstret rör på sig. Bilden i visningsfönstret motsvarar alltid
den punkt i videon, eller den videobildruta, där pekaren är placerad. Att visa video
genom att flytta pekaren fram och tillbaka över den kallas att ”skumma”, och det är ett
snabbt sätt att få en idé om videons innehåll.

När du skummar genom en video spelas även ljudet upp. Det spelas upp baklänges
eller framlänges beroende på om du skummar bakåt eller framåt i videon. Ibland kan
det vara praktiskt när du letar efter en viss sekvens i videon. Andra gånger vill du
kanske hellre stänga av ljudet.

Så stänger du av ljudet när du skummar:

m

Klicka på knappen som tystar ljudet under skimning i iMovie-verktygsfältet eller välj
Innehåll > Ljudskimning och kontrollera att alternativet är avmarkerat i menyn.

Slå på ljudet genom att klicka på knappen igen. Det är endast ljudet vid skimning som
påverkas, inte ljuduppspelningen vid vanlig visningshastighet.

Du kan också spela upp videon i normal hastighet.

Du spelar upp video från valfri punkt genom att göra något av följande:

m

Placera pekaren på den punkt där du vill börja uppspelningen och tryck sedan
på mellanslagstangenten.

Om pekaren befinner sig inom gränsen för en gul markering spelas bara den
markerade delen av videon upp. Om du vill spela bortom den markerade delen
av videon placerar du pekaren framför markeringen innan du trycker
på mellanslagstangenten.

m

Dubbelklicka på klippet vid den punkt där du vill börja uppspelningen.

m

Markera en del av ett klipp och välj sedan Innehåll > Spela upp.

Så här avbryter du videouppspelningen:

m

Klicka någonstans i iMovie-fönstret eller tryck på mellanslagstangenten under
uppspelningen.

Vill du spela upp markerade händelser från början gör du något av följande:

m

Markera en del av ett klipp och välj sedan Innehåll > ”Spela upp från början”.

m

Tryck på bindestrecket (-) på tangentbordet.

Stäng av ljudet när

du skummar genom

att klicka på den

här knappen.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

23

m

Klicka på uppspelningsknappen under händelsebiblioteket.

Så här spelar du upp en händelse i helskärmsläge:

1

Markera en del av ett klipp och klicka sedan på knappen för uppspelning i
helskärmsläge under händelsebiblioteket om du vill spela upp händelsen från början,
eller tryck på kommando (x)-G om du vill spela upp från den punkt där pekaren
befinner sig.

2

Du spolar framåt eller bakåt genom att flytta pekaren och sedan klicka på filmremsan
som visas. Skumma framåt eller bakåt i filmremsan eller tryck på piltangenterna om du
vill flytta dig ruta för ruta.

3

Du lämnar helskärmsläget genom att trycka på escape-tangenten.

Spela bara upp markerad video genom att göra något av följande:

m

Tryck på snedstreck (/) på tangentbordet.

m

Välj Innehåll > Spela upp markering.