iMovie - Beskära videobilder

background image

Beskära videobilder

Precis som du kan beskära en bild kan du i iMovie beskära video och skapa en närbild
på ett objekt även om det inte fanns någon närbild från början.

Om du arbetar med standardupplöst video eller video med låg upplösning kan klippet
bli kornigt om du beskär det. Med HDV (High Definition Video) kan däremot beskurna
klipp se nästan lika bra ut som originalen.

background image

28

Kapitel 2

Lär dig iMovie

Så här beskär du ett klipp:

1

Klicka på knappen Beskär och markera sedan ett klipp genom att klicka på det.

2

Klicka på Beskär i visningsfönstret.

En grön beskärningsrektangel visas runt den yttre kanten av bildrutan i
visningsfönstret.

3

Dra den gröna beskärningsrektangeln och flytta den tills den markerar den del av
bilden du vill fokusera på.

Du kan maximalt beskära en bild till 50 procent av bildens ursprungliga storlek.
Beskärningsrektangeln har proportionerna 16:9 (widescreen) om inget projekt är
markerat (annars anpassas den till det markerade projektets proportioner).

4

Vill du förhandsvisa arbetet klickar du på uppspelningsknappen.

5

När du är nöjd med vad du ser klickar du på Klar. Beskärningen tillämpas på hela klippet.

En beskärningssymbol visas i början av klippet.

Klicka på den här
knappen om du vill
förhandsvisa videon.

Ange storleken och placeringen för en beskärning

genom att dra och ändra storlek på markeringen.

Klicka på den här
knappen när du vill
rotera hela bilden.

Klicka på den här knappen om du

vill beskära.

Klicka på den här

knappen om du vill

återställa bilden till den

ursprungliga storleken.

Klicka på den här
knappen när du är klar.

Beskärningssymbol

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

29

Du kan när som helst klicka på beskärningssymbolen och ändra eller ta bort
beskärningen. Du kan när som helst återställa videon till den ursprungliga storleken
genom att öppna beskärningsredigeraren och klicka på Anpassa.