iMovie - Steg 4:Skapa ett iMovie-projekt

background image

Steg 4: Skapa ett iMovie-projekt

Om du vill dela med dig av delar av videobiblioteket med släkt och vänner, publicera
video på webben eller skicka video till iPod eller Apple TV, kan du skapa ett iMovie-
projekt med källvideon i videobiblioteket och sätta samman de bästa klippen hur du
vill. Du kan förbättra din film med bakgrundsmusik, ljudeffekter, berättarröster och
bilder. I iMovie finns också många snygga titelstilar som du kan använda till att lägga
till text i filmen, samt övergångsstilar som ger mjuka övergångar från ett klipp till nästa.
Du börjar genom att skapa ett iMovie-projekt där du sedan ordnar de delar du vill ha
med när du bygger upp filmen.

I det här steget påbörjar du ett iMovie-projekt, lägger till video från källbiblioteket,
ordnar materialet som du vill ha det och lägger sedan till bakgrundsmusik så att du
skapar ett enkelt ”videobildspel”. Sedan får du lära dig hur du finjusterar det genom att
putsa oönskade filmrutor ur videoklipp, lägga till titlar och övergångar och avslutar
genom att lägga till ljudeffekter.