iMovie - Klippa bort oönskade bildrutor från projektklipp

background image

Klippa bort oönskade bildrutor från projektklipp

Det är enkelt att ta bort överflödiga bildrutor från ändarna av ett videoklipp i ett
iMovie-projekt, eller att återställa dem i projektet när du vill.

Så här putsar du ett videoklipp:

m

Markera bildrutorna du vill behålla och välj sedan Redigera > ”Putsa till markering”.

De oönskade bildrutorna tas bort.

Om du ångrar dig kan du när som helst återställa de borttagna bildrutorna genom att
justera klipplängden (eller bildruteintervallet) i projektet.

Så här justerar du klipplängden (bildruteintervallet):

1

Markera ett klipp i projektet.

2

Välj Redigera > Putsa eller klicka på klipplängdsknappen i hörnet i början av klippet
(den ser ut som en klocka och visas om du håller pekaren över början av klippet).

Trimmern öppnas med endast det markerade klippet. Markeringshandtagen anger
klippets start- och slutpunkt i projektet.

Klipplängdssymbol

Sluthandtag för klipp

Starthandtag för klipp

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

37

3

Du justerar start- och slutpunkt i klippet genom att göra något av följande:

 Dra i handtagen i början och/eller slutet av markeringen.
 Håll ned alternativtangenten (z) medan du trycker på höger eller vänster piltangent

för att flytta markeringens start- eller slutpunkt en bildruta i taget. Om pekaren finns
nära starten av markeringen är klippets startpunkt justerad. Om pekaren finns nära
slutet av markeringen är klippets slutpunkt justerad.

 Tryck på höger eller vänster piltangent om du vill flytta hela markeringen av

bildruteintervallet en bildruta i taget till höger eller vänster.

4

Du kan förhandsvisa ändringarna genom att klicka på uppspelningsknappen i
trimmern. Klicka på Klar när du är nöjd.

Du kan också snabbt förlänga eller förkorta projektklipp med en bildruta i taget utan
att använda putsverktyget.

Så här justerar du klipplängden en bildruta i taget:

1

Flytta pekaren så att den hamnar nära slutet av klippet du vill justera och gör sedan
något av följande:

 Håll ned kommandotangenten (x) och alternativtangenten (z). När ett orange

markeringshandtag visas i slutet av klippet drar du det mot höger eller vänster för att
förlänga eller förkorta klipplängden i steg om en bildruta i taget.

background image

38

Kapitel 2

Lär dig iMovie

 Håll ned alternativtangenten (z) medan du trycker på vänster eller höger piltangent

för att förlänga eller förkorta klipplängden i steg om en bildruta i taget.

Lägga till övergångar mellan klipp i ett projekt

Du kan variera iMovie-projektet och göra det intressantare genom att lägga till
övergångar mellan videoklippen. Du kan t.ex. låta bilderna i de sista bildrutorna i ett
klipp tonas över till de första bildrutorna i nästa klipp, eller få det att se ut som om en
scen puttar ut den föregående scenen ur skärmen. I iMovie finns flera snygga
övergångar som kan ge lite mer stil åt dina projekt.

Så här lägger du till en övergång mellan två klipp:

1

Välj Fönster > Övergångar eller klicka på knappen Övergångar i iMovie-verktygsfältet.

I panelen Övergångar kan du förhandsvisa de tillgängliga övergångsstilarna genom att
hålla pekarna över dem, en i taget.

2

Välj övergång och dra den till mellan två klipp i iMovie-projektet.