iMovie - Lägga till bilder med uppspelningseffekter

background image

Lägga till bilder med uppspelningseffekter

Du kan variera dina filmer genom att lägga till bilder från iPhoto-biblioteket. Du kan ge
liv åt stillbilder genom att lägga till panoreringar och zoomningar med hjälp av Ken
Burns-effekten så att det ser ut som om kameran sveper över bilden eller rör sig
närmare eller längre bort.

Så här lägger du till en bild:

1

Välj Fönster > Bilder eller klicka på knappen Bilder i iMovie-verktygsfältet.

2

Leta reda på bilden du vill använda i panelen Bilder.

Du kan också söka efter en bild genom att skriva bildens namn i sökfältet längst ner
i panelen.

3

Dra bilden till den plats där du vill att den ska visas i projektet.

Som standard anger iMovie en bilds längd till fyra sekunder samt lägger till Ken Burns-
effekten. Beroende på hur du har ställt in reglaget för projektminiatyrer kan bilden
”rullas ut” som en filmremsa.

4

Vill du ändra hur länge bilden visas i projektet klickar du på längdknappen i det nedre
vänstra hörnet av bildklippet (knappen visas när du håller pekaren nära slutet av
klippet) och anger hur många sekunder du vill att bilden ska visas i filmen.

Om du inte gillar hur Ken Burns-effekten lagts till i bilden kan du ändra eller ta
bort den.

Så här ändrar du Ken Burns-effekten:

1

Markera bilden i projektet och klicka sedan på beskärningsknappen i iMovie-
verktygsfältet.

2

Klicka på Ken Burns i visningsfönstret.

Två beskärningsrektanglar visas i visningsfönstret. Den gröna beskärningsrektangeln
anger startpunkten för Ken Burns-effekten och den röda beskärningsrektangeln anger
slutpunkten för Ken Burns-effekten. Du kan snabbt byta plats på den röda och den
gröna beskärningsrektangeln genom att klicka på den lilla knappen med två pilar inuti
den markerade beskärningsrektangeln.

background image

44

Kapitel 2

Lär dig iMovie

3

Dra den gröna beskärningsrektangeln och flytta den tills den markerar den punkt där
du vill att Ken Burns-effekten ska börja.

4

Flytta och ändra storlek på den röda beskärningsrektangeln genom att dra den tills den
markerar den punkt där du vill att Ken Burns-effekten ska sluta.

Beskärningsrektanglarna behåller hela tiden de proportioner du valt för projektet.

5

Vill du förhandsvisa arbetet klickar du på uppspelningsknappen.

Ange slutpositionen genom att

dra och ändra storlek på den

röda beskärningsrektangeln.

Klicka på den här knappen
när du vill rotera hela bilden.

Klicka på den här knappen

om du vill beskära bilden

utan uppspelningseffekter.

Klicka på den här

knappen om du vill

återställa bilden till dess

ursprungliga storlek utan

uppspelningseffekter.

Ange startpositionen genom att
dra och ändra storlek på den
gröna beskärningsrektangeln.

Klicka på knappen när du vill skapa
eller ändra en Ken Burns-effekt.

Klicka på den
här knappen
när du är klar.

Klicka på den här
knappen om du vill
förhandsvisa videon.

Klicka på den här

knappen om du vill byta

plats på start- och

slutpunkten.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

45

6

När du är nöjd med vad du ser klickar du på Klar.

En beskärningssymbol visas i början av klippet. Samma beskärningssymbol används för
klipp som bara har beskurits eller roterats och för klipp som har en Ken Burns-effekt.

Du kan när som helst klicka på beskärningssymbolen och ändra eller ta bort
beskärningen. Du kan när som helst ta bort Ken Burns-effekten och återställa videon
till den ursprungliga storleken genom att öppna beskärningsredigeraren och klicka
på Anpassa.

Du kan också rotera en bild i iMovie. Vill du veta hur söker du efter ämnen om att
rotera bilder i iMovie Hjälp.