iMovie - Lägga till titlar i ett projekt

background image

Lägga till titlar i ett projekt

Du kan lägga till text över video var som helst i ett projekt. Du kanske t.ex. vill lägga till
en titel eller eftertexter i filmen, eller använda text till att identifiera en scen eller
person i filmen. All text du lägger till kallas titlar.

Så här lägger du till en titel i videon:

1

Välj Fönster > Titlar eller klicka på knappen Titlar i iMovie-verktygsfältet.

2

Välj titelstil och dra den till ett klipp i iMovie-projektet.

När du håller pekaren över videoklippet med titeln visas en lila skugga över klippet.
Skuggan anger om titeln visas över hela klippet eller den första eller sista tredjedelen
av klippet. Du kan alltid flytta och ändra storlek på markeringen senare. När du har
släppt titeln visas en titel i iMovie-visningsfönstret och en blå titelsymbol visas ovanför
videoklippet.

3

I visningsfönstret markerar du platshållartexten och skriver sedan in den text du vill
använda.

4

Vill du ändra färg, typsnitt eller stil på texten markerar du den och klickar på knappen
Visa typsnitt i visningsfönstret och väljer sedan alternativ i fönstret Typsnitt.

Titelsymbol

Markera platshållartexten
och skriv in egen text.

Klicka på den
här knappen
när du är klar.

Klicka på den här knappen om
du vill öppna fönstret Typsnitt
och ändra utseendet på text.

Klicka på den här

knappen om du vill

förhandsvisa videon.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

41

5

Du kan förhandsvisa projektet genom att klicka på uppspelningsknappen i
visningsfönstret. Klicka på Klar när du är nöjd.

Så här gör du titeln kortare eller längre:

m

Håll pekaren över någon av titelkanterna tills den ändras till en vertikal linje. Dra sedan
i någon av titelsymbolens kanter.

Så här flyttar du titeln:

m

Dra titeln till den plats där du vill ha den i videon. Du kan till och med placera den över
två klipp.

Så här redigerar du en titel du redan skapat:

m

Dubbelklicka på titelsymbolen och gör ändringarna i visningsfönstret.

Så här tar du bort en titel:

m

Markera titelsymbolen och tryck sedan på backstegstangenten.