iMovie - Publicera för visning på iPod, iPhone eller Apple TV

background image

Publicera för visning på iPod, iPhone eller Apple TV

Om du vill kunna titta på din film på en iPod, iPhone eller Apple TV måste du först
skicka den färdiga filmen till iTunes.

Så här skapar du en film för visning på en iPod, iPhone eller Apple TV:

1

Välj Dela > iTunes.

2

Välj storlek eller storlekar för filmen.

Filmer i mellanstorlek passar bäst för visning på en iPod, den största storleken är bäst
för visning på HDTV. För iPhone är det bäst att skapa filmer i både liten och mobil
storlek. Några av storlekarna kanske inte är tillgängliga eftersom projektets
originalmediefiler inte är tillräckligt stora för att renderas i den storleken.
Om originalmediefilerna inte är högupplösta kan iMovie inte rendera den
större filmstorleken.

Det kan ta tid att rendera ett projekt, framförallt om du valt att rendera flera storlekar
på en gång. När filmerna har renderats hittar du dem i filmbiblioteket i iTunes. Därifrån
kan du överföra dem till en iPod eller iPhone eller visa dem på HDTV via Apple TV.