iMovie - Skicka den färdiga filmen till iDVD, iWeb eller ett annat program

background image

Skicka den färdiga filmen till iDVD, iWeb eller ett annat program

När du har redigerat klart filmen i iMovie kan du lägga till den i mediebläddraren så att
den är färdig att användas i andra Apple-program.

Så här skapar du en färdig film för iWeb, iDVD, GarageBand och andra program:

1

Välj Dela > Mediebläddrare.

2

Välj storlek eller storlekar för den färdiga filmen, beroende på hur du tänker
använda den.

Några av storlekarna kanske inte är tillgängliga eftersom projektets originalmediefiler
inte är tillräckligt stora för att renderas i den storleken. Om originalmediefilerna inte är
högupplösta kan iMovie inte rendera den större filmstorleken.

Det kan ta tid att rendera ett projekt, framförallt om du valt att rendera flera storlekar
på en gång. När filmerna har renderats hittar du dem i mediebläddraren, redo för iDVD,
iWeb och GarageBand.

När ett projekt har renderats för delning visas symboler bredvid projektets namn
i projektbiblioteket. Symbolerna anger vilka storlekar projektet har renderats till.

Om du vill redigera projektet ytterligare får du en varning om att de ändringar du gör
leder till att projektet blir annorlunda än de delade versionerna i iTunes och
mediebläddraren. Delningssymbolerna försvinner tills du renderar projektet igen.
Om du renderar projektet igen raderas de tidigare renderade versionerna.

background image

Kapitel 2

Lär dig iMovie

47

Om du vill spara kopior av de renderade filmerna så att du kan komma åt dem
utanför mediebläddraren eller iTunes läser du ämnena om att dela och exportera
i iMovie Hjälp.