iMovie - Ett enda videobibliotek

background image

Ett enda videobibliotek

Genom att samla all video från alla källor i iMovie kan du skapa ett enda bibliotek med
allt ditt videomaterial – ett

videobibliotek

. I biblioteket markerar du helt enkelt namnet

på en händelse du spelat in så visas innehållet; det är lika lätt som att öppna en bok
och visa dess sidor. Du kan gruppera all video från samma händelse – t.ex. den senaste
semestern – även om materialet kommer från olika källor och spelats in i olika
videoformat. Nu kan du enkelt komma åt allt med ett enda klick.

Projektbiblioteket

Innehåller en lista över

alla de iMovie-projekt

du skapat.

iMovies verktygsfält

Här finns de flesta

verktyg och reglage

du behöver.

Händelsebiblioteket

Innehåller en lista över namnen

på alla de händelser du spelat in

i videoformat och samlat i iMovie.

Källvideo

Visar innehållet i de
händelser du markerat
i händelsebiblioteket.

iMovie-projekt

Sätt samman videoklipp, bilder,
musik, med mera, och skapa filmer
du kan dela på webben, iPod och
Apple TV.

Visningsfönster

Videon spelas
upp här.

background image

6

Kapitel

1

Välkommen till iMovie ’08