iMovie - Innan du börjar

background image

Innan du börjar

Det kan vara praktiskt att skriva ut det här dokumentet innan du börjar, eller låt PDF-
filen vara öppen på datorn medan du arbetar. Tänk på att du inte behöver avsluta hela
kursen på en gång. Hoppa över de delar du inte känner för att göra just idag och
fokusera på det du helst vill lära dig.

Många uppgifter i det här dokumentet och i iMovie Hjälp innehåller uppmaningar om
att välja kommandon från menyerna i menyraden. Menykommandon ser ut så här:

Välj Redigera > Kopiera.

Första ordet efter

Välj

är namnet på menyn i menyraden i iMovie. Nästa ord är det

alternativ du väljer från menyn.